Aktualnie realizowane projekty:

Numer projektu:
POIR.01.01.01-00-0008/20

Temat projektu: Opracowanie nowatorskiej technologii wykonywania odlewów ciśnieniowych ze stopów aluminium o podwyższonych parametrach Jakościowych

Cel projektu: Znacząco ulepszony produkt – odlew ciśnieniowy ze stopu aluminium o podwyższonej jakości z uwagi na zmniejszoną porowatość, zwiększoną stabilność kształtowo-wymiarową i/lub lepsze właściwości mechaniczne.

Uczestnicy projektu z poza organizacji: Politechnika Łódzka, Krakowski Instytut Technologiczny

Czas trwania projektu: od 01.07.2020 do 30.06.2023

Wartość projektu: 4.961.880,05 PLN

Wartość dofinansowania: 3.082.254,77 PLN

W ramach projektu firma przeprowadziła następujące inwestycje:

1. Zakup maszyny próżniowej (system Vacuum) Fondarex Modular Mobile 500/40;

2. Zakup formy do zalewania próżniowego wraz z okrojnikiem do badań;

3. Zakup materiałów do badań – stop odlewniczy.

Zakończone projekty:

Numer projektu:
POIG.01.04.00-10-079/12-03

Temat projektu: Utworzenie działu B+R w P.I.W. Wifama – Prexer Sp. z o.o.

Cel projektu: Utworzenie w Spółce Działu B+R wraz z najnowszym wyposażeniem – możliwość realizacji prac B+R w ramach przedsiębiorstwa

Uczestnicy projektu z poza organizacji: brak

Czas trwania projektu: Od 01.12.2009 do 30.06.2010

Wartość projektu: 1.759.000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 879.500,00 PLN

W ramach projektu firma przeprowadziła następujące inwestycje:

1. Zakup urządzenia: spektrometr emisyjny;

2. Zakup urządzenia do badania stopnia zagazowania z wagą;

3. Zakup urządzenia do przygotowywania próbek do badania pod mikroskopem;

4. Zakup dwóch mikroskopów;

5. Zakup urządzenia RTG.