Zarząd

Piotr Nycz

Dyrektor Naczelny
Prezes Zarządu

Łukasz Sar

Dyrektor Rozwoju
Członek Zarządu

Jacek Laskowski

Dyrektor Utrzymania Ruchu
Prokurent

Aneta Ziółkowska

Dyrektor Personalny
Prokurent

Michał Frontczak

Dyrektor Operacyjny
Prokurent