O nas

1926
Powstanie Kombinatu Bawełnianego Widzewska Manufaktura produkującego maszyny włókiennicze
1945
Przekształcenie firmy w Kombinat Maszyn Włókienniczych „Wifama”
1961
Zmiana nazwy na Widzewskie Zakłady Maszyn Włókienniczych „Wifama”
1989
Założenie firmy: Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Wdrożeniowe „Prexer – Projekt”
1997
Prywatyzacja Zakładów Mechanicznych „Wifama” – przez P.I.W. „Prexer-Projekt”
1999
Pierwsza produkcja odlewów aluminiowych dla branży elektro-narzędziowej (Niemcy) oraz branży budowlanej (Niemcy)
2002
Pierwsza produkcja odlewów aluminiowych dla branży motoryzacyjnej (Niemcy) oraz dla branży maszynowej (Holandia)
2003
Pierwsza produkcja odlewów aluminiowych dla branży elektronicznej (Polska)
2009
Pierwsza produkcja odlewów aluminiowych dla branży AGD (Niemcy) i w kolejnych latach (Korea, Szwecja)
2015
Pierwsza produkcja odlewów aluminiowych dla branży oświetleniowej (Estonia)

Zarząd

Piotr Nycz

Dyrektor Naczelny
Prezes Zarządu

Łukasz Sar

Dyrektor Rozwoju
Członek Zarządu

Jacek Laskowski

Dyrektor Utrzymania Ruchu
Prokurent

Aneta Ziółkowska

Dyrektor Personalny
Prokurent

Michał Frontczak

Dyrektor Operacyjny
Prokurent

A Brief Heading

Strategia i wizja

Use this section to describe your company and the services you offer. You could share your company’s story and details about why you are in business. The goal is to create a connection with the visitor and give them confidence to work with you.

Polityka dotycząca jakości i środowiska

A paragraph describing your company’s goals or mission statement. This section is meant to help visitors understand the purpose of your business.

RODO

A paragraph describing your company’s goals or mission statement. This section is meant to help visitors understand the purpose of your business.

Ceryfikaty

ISO 9001:2015
ISO 14001 jest najbardziej uznaną międzynarodową normą systemów zarządzania środowiskiem. Jest używany na całym świecie. Charakter normy ISO 14001 umożliwia zastosowanie jej do całego zakresu branż, zakresów i działalności. Zapewnia ramy, dzięki którym organizacja może zapewnić poprawę efektywności środowiskowej.

AQAP 2110:2016
AQAP to standaryzacyjna seria publikacji dotycząca jakości dla dostawców sił zbrojnych. Opublikowana została jako porozumienie standaryzacyjne STANAG 4107 przez państwa NATO i dotyczy jakości wyrobu końcowego. Certyfikat AQAP dowodzi, że dostawca zapewnia obiektywną kontrolę, a produkt jest zgodny z wymogami umowy.

ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 jest certyfikatem systemu zarządzania środowiskiem i ochrony środowiska. Certyfikat kładzie większy nacisk na aktywną poprawę efektywności środowiskowej i wprowadza zarządzanie środowiskowe w plany strategiczne organizacji. Jest normą odpowiednią dla wszystkich przedsiębiorstwo i organizacji.

ISO 9001:2015
ISO 14001 jest najbardziej uznaną międzynarodową normą systemów zarządzania środowiskiem. Jest używany na całym świecie. Charakter normy ISO 14001 umożliwia zastosowanie jej do całego zakresu branż, zakresów i działalności. Zapewnia ramy, dzięki którym organizacja może zapewnić poprawę efektywności środowiskowej.
AQAP 2110:2016
AQAP to standaryzacyjna seria publikacji dotycząca jakości dla dostawców sił zbrojnych. Opublikowana została jako porozumienie standaryzacyjne STANAG 4107 przez państwa NATO i dotyczy jakości wyrobu końcowego. Certyfikat AQAP dowodzi, że dostawca zapewnia obiektywną kontrolę, a produkt jest zgodny z wymogami umowy.
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 jest certyfikatem systemu zarządzania środowiskiem i ochrony środowiska. Certyfikat kładzie większy nacisk na aktywną poprawę efektywności środowiskowej i wprowadza zarządzanie środowiskowe w plany strategiczne organizacji. Jest normą odpowiednią dla wszystkich przedsiębiorstwo i organizacji.
ISO 9001:2015
ISO 14001 jest najbardziej uznaną międzynarodową normą systemów zarządzania środowiskiem. Jest używany na całym świecie. Charakter normy ISO 14001 umożliwia zastosowanie jej do całego zakresu branż, zakresów i działalności. Zapewnia ramy, dzięki którym organizacja może zapewnić poprawę efektywności środowiskowej.
AQAP 2110:2016
AQAP to standaryzacyjna seria publikacji dotycząca jakości dla dostawców sił zbrojnych. Opublikowana została jako porozumienie standaryzacyjne STANAG 4107 przez państwa NATO i dotyczy jakości wyrobu końcowego. Certyfikat AQAP dowodzi, że dostawca zapewnia obiektywną kontrolę, a produkt jest zgodny z wymogami umowy.
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 jest certyfikatem systemu zarządzania środowiskiem i ochrony środowiska. Certyfikat kładzie większy nacisk na aktywną poprawę efektywności środowiskowej i wprowadza zarządzanie środowiskowe w plany strategiczne organizacji. Jest normą odpowiednią dla wszystkich przedsiębiorstwo i organizacji.
ISO 14001 jest najbardziej uznaną międzynarodową normą systemów zarządzania środowiskiem. Jest używany na całym świecie. Charakter normy ISO 14001 umożliwia zastosowanie jej do całego zakresu branż, zakresów i działalności. Zapewnia ramy, dzięki którym organizacja może zapewnić poprawę efektywności środowiskowej.
AQAP to standaryzacyjna seria publikacji dotycząca jakości dla dostawców sił zbrojnych. Opublikowana została jako porozumienie standaryzacyjne STANAG 4107 przez państwa NATO i dotyczy jakości wyrobu końcowego. Certyfikat AQAP dowodzi, że dostawca zapewnia obiektywną kontrolę, a produkt jest zgodny z wymogami umowy.
ISO 14001:2015 jest certyfikatem systemu zarządzania środowiskiem i ochrony środowiska. Certyfikat kładzie większy nacisk na aktywną poprawę efektywności środowiskowej i wprowadza zarządzanie środowiskowe w plany strategiczne organizacji. Jest normą odpowiednią dla wszystkich przedsiębiorstwo i organizacji.

Why Choose Us

Benefit 1

A short description of the benefit.

Benefit 2

A short description of the benefit.

Benefit 3

A short description of the benefit.

Benefit 4

A short description of the benefit.

Client Testimonials

“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client name
“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client name
“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client name

A Title to Turn the Visitor Into a Lead

This is your chance to emphasize why the visitor should contact you right now.