Niezmiernie miło nam poinformować, że Wifama-Prexer uzyskała pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”.

W związku ze stałym problemem dotyczącym znaczącego wzrostu kosztów energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, 24 października 2023 Prezes Rady Ministrów podpisał uchwałę Rady Ministrów zmieniającą program „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”.  Program był prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu było udzielenie wsparcia finansowego przedsiębiorstwom energochłonnym, które ponoszą dodatkowe koszty wynikające z wysokich cen energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2023.