Dzięki zaangażowaniu całego zespołu i wypracowaniu dobrych praktyk realizowany Projekt Unijny dotyczący „Opracowania nowatorskiej technologii wykonywania odlewów ciśnieniowych ze stopów aluminium o podwyższonych parametrach Jakościowych”  jest na kolejnym etapie zaawansowania. Jesteśmy w trakcie wdrażania odlewania z zastosowaniem technologii próżniowej. Technologia ta, przynosi liczne korzyści, dla przykładu redukcję czasu wtrysku czy kompleksowe odlewanie skomplikowanych części.