Aktualnie realizowane projekty:

Zakończone projekty:

Tytuł projektu: Opracowanie nowatorskiej technologii wykonywania odlewów ciśnieniowych ze stopów aluminium o podwyższonych parametrach Jakościowych

Cel projektu: Znacząco ulepszony produkt – odlew ciśnieniowy ze stopu aluminium o podwyższonej jakości z uwagi na zmniejszoną porowatość, zwiększoną stabilność kształtowo-wymiarową i/lub lepsze właściwości mechaniczne.

Planowane do osiągnięcia efekty: Rezultatem realizacji projektu będzie znacząco ulepszony produkt – odlew ciśnieniowy o podwyższonej jakości. Stworzenie innowacyjnego odlewu wymaga również przeprowadzenia prac nad opracowaniem i wdrożeniem technologii odlewania w warunkach obniżonego ciśnienia we wnęce (technologii specjalnej odlewania ciśnieniowego).

 

Zaplanowano osiągnięcie następujących, szczegółowych rezultatów:

– zmniejszenie porowatości odlewów do nie więcej niż 1,5% i spełnienie wymagań klasy II wg ASTM E505,

– zwiększenie temperatury obróbki cieplnej – wartość docelowa: 300 ⷪC,

– zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie do co najmniej 240MPa,

– wydłużenie odlewu ciśnieniowego A5 do co najmniej 1,2%,

– zmniejszenie ilości braków do 1,5 kg/ 100 kg odlewów,

– zwiększenie ilości złomu obiegowego we wsadzie do 40 kg/ 100 kg ciekłego metalu.

 

Projekt realizowany w Konsorcjum z Politechniką Łódzką, Wydziałem Mechanicznym oraz Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Technologicznym z Krakowa.

Czas trwania projektu: od 01.07.2020 do 30.06.2023

Wartość projektu: 4.961.880,05 PLN

Wartość dofinansowania: 3.082.254,77 PLN

 

Postępowania w ramach projektu:

1. Zakup maszyny próżniowej (system Vacuum) Fondarex Modular Mobile 500/40;

2. Zakup formy do zalewania próżniowego wraz z okrojnikiem do badań;

3. Zakup materiałów do badań – stop odlewniczy;

4. Zakup rafinatorów stałych.

Numer projektu:
POIG.01.04.00-10-079/12-03

Temat projektu: Utworzenie działu B+R w P.I.W. Wifama – Prexer Sp. z o.o.

Cel projektu: Utworzenie w Spółce Działu B+R wraz z najnowszym wyposażeniem – możliwość realizacji prac B+R w ramach przedsiębiorstwa

Uczestnicy projektu z poza organizacji: brak

Czas trwania projektu: Od 01.12.2009 do 30.06.2010

Wartość projektu: 1.759.000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 879.500,00 PLN

Postępowania w ramach projektu:

1. Zakup urządzenia: spektrometr emisyjny;

2. Zakup urządzenia do badania stopnia zagazowania z wagą;

3. Zakup urządzenia do przygotowywania próbek do badania pod mikroskopem;

4. Zakup dwóch mikroskopów;

5. Zakup urządzenia RTG.