Już oficjalnie, możemy pochwalić się, że Projekt Unijny dotyczący opracowania nowatorskiej technologii wykonywania odlewów ciśnieniowych ze stopów aluminium o podwyższonych parametrach jakościowych wszedł w zaawansowany etap, którym jest faza prób i doskonalenia. Wnioski i doświadczenie nabyte dzięki realizacji i współpracy przy projekcie przyczynią się do tego, że nasze odlewy aluminiowe uzyskają jeszcze wyższy poziom jakości z uwagi na zmniejszoną porowatość, zwiększoną stabilność kształtowo-wymiarową i lepsze właściwości mechaniczne.