Strategia

Główny priorytet

Głównym priorytetem firmy jest zapewnienie satysfakcji naszym klientom poprzez ciągłe doskonalenie procesu produkcji i podnoszenie poziomu wykonywanych usług. Istotnym celem jest również dbałość o rozwój naszych pracowników oraz o wzrost wartości naszej firmy.

Wizja naszej firmy koncentruje się w szczególności na:

  • oferowaniu wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta,
  • podnoszeniu standardów jakości i optymalizacji produkcji poprzez nowe inwestycje,
  • przestrzeganiu zasad uczciwej konkurencji,
  • utrwalaniu opinii o firmie jako o solidnym i rzetelnym partnerze biznesowym,
  • budowaniu wizerunku zakładu jako firmy nowoczesnej, zaawansowanej technicznie oraz przyjaznej środowisku,
  • zapewnieniu wszystkim pracownikom równego traktowania w zakresie zatrudnienia i wynagrodzenia, bez względu na ich narodowość, pochodzenie czy przekonania, postępowaniu zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, przyjętą polityką antykorupcyjną i powszechnie obowiązującymi zasadami etyki biznesowej.