Usługi pomiarowe i wzorcowanie narzędzi

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Nasz Dział Jakości poza działalnością nakierowaną na kontrolę jakości produkowanych przez nas wyrobów, świadczy również szereg usług.

Pomiary konwencjonalne

Oferujemy możliwość wykonania pomiarów konwencjonalnych, w tym pomiarów chropowatości twardości, długości i kąta. Mamy do swojej dyspozycji narzędzia z takich grup sprzętów pomiarowych jak: suwmiarki, pasametry, głębokościomierze, kątomierze, mikrometry, średnicówki, profilometry, szczelinomierze, transametry, wysokościomierze czy twardościomierze. Dodatkowo możemy dokonać sprawdzenia i zweryfikowania prostego sprzętu pomiarowego z gwarancją zachowania spójności pomiarowej. Pozwoli to na powiązanie Państwa narzędzi z określonymi odniesieniami wzorców z akredytowanych laboratoriów wzorcujących, które są w naszym posiadaniu. Regularne sprawdzanie tych wzorców daje gwarancje poprawności otrzymywanych wyników podczas sprawdzeń sprzętu kontrolno-pomiarowego.

 

Pomiary 3D

Nasze laboratorium wyposażone jest w dwie maszyny współrzędnościowe firmy ZEISS. Są to: CONTURA G2-700 i DURAMAX. Pozwalają one na sprawne określenie wielkości geometrycznych przedmiotów w 3D wyrobów wykonanych z metalu lub tworzywa sztucznego. Sposób ten znacząco przyspiesza kontrolę wyrobu, umożliwia zwymiarowanie detali o skomplikowanych kształtach oraz zapewnia wysoką precyzję i obiektywność pomiarów. Umożliwia dokonywanie pomiarów średnicy i głębokości otworów.

Parametry maszyn współrzędnościowych, o których mowa powyżej prezentuje tabela poniżej.

 

 

Zeiss Contura G2 700 RDS

DURAMAX

Zakres pomiarowy:

X = 700 mm, Y = 700 mm,

Z = 600 mm

X = 500 mm, Y = 500 mm,

Z = 500 mm

Oprogramowanie:

Calypso 5.6

Calypso 5.6

Typ głowicy:

RDS/VAST XXT TL1 z wysoką dokładnością z wykorzystaniem przegubu obrotowo-uchylnego RDS.

Vast XXT – uniwersalne skanowanie z wysoką dokładnością.

Maksymalna masa przedmiotu mierzonego

560 kg

100 kg

 

Badanie i pomiar metodą RTG

Aparatura badawcza w postaci systemu rentgenowskiego Yxlon MU2000 pozwala nam na przeprowadzenie kontroli detalu pod kątem detekcji wad wewnętrznych, do których zaliczymy m.in. porowatość oraz pęknięcia. Badanie nie wymaga specjalistycznego przygotowania próbek i odbywa się bez naruszenia struktury wyrobu. Jest ono przeprowadzane z wykorzystaniem wymagań nomy ASTM E505.

 

Maksymalna waga przedmiotu:

60 kg

Maksymalne wymiary przedmiotu (Øxh):

600 mm x 900 mm (24” x35”)

 

Analiza zgładu

Dysponujemy w laboratorium sprzętem umożliwiającym przygotowanie próbek metalograficznych do badania zgładu, badania makroskopowego na określenie cech materiału. Przygotowane próbki metalograficznie pozwalają na wykonanie badania mikroskopowego, a co z tym związane, zidentyfikowanie struktury materiału i jego składników oraz określenie właściwości mechanicznych materiału.

Analiza składu chemicznego

Nasze laboratorium wyposażone jest w spektrometr ARL-88 Aluminium, który pozwala na analizę składu i ilościowe oznaczanie pierwiastków chemicznych wyrobów z aluminium i ze stopów aluminium. Badanie ma zastosowanie do identyfikacji rodzaju oraz typu materiału wykorzystanego do produkcji, a także pozwala na sprawne i efektywne przeprowadzenie analizy zgodności materiałowej. Jest ono przeprowadzane w oparciu o wykorzystanie normy EN 1706. Wykorzystywane jest analizowane światło długości fali od 150 do 800mm. W ramach świadczonych usług posiadamy możliwość przygotowania próbek metalograficznych.

Badania wytrzymałościowe

Dysponujemy maszyną firmy INSTRON model 3382 pozwalającą na wykonanie testów wytrzymałościowych do prób statycznych na zrywanie oraz ściskanie próbek ze stopów aluminium. Badania pozwalają na wyznaczanie parametrów odkształcalności oraz określenie własności analizowanych materiałów. Jest ono przeprowadzane w oparciu o wykorzystanie normy EN 1706. System bazując na oprogramowaniu Instron Bluehill daje możliwość rejestracji całej próby wraz z wygenerowaniem pliku po przeprowadzonym badaniu.

Parametry maszyny do badania wytrzymałości, o których mowa prezentuje tabela poniżej.

 

Maksymalna siła:

100kN (22 500 lbf)

Prędkość maksymalna:

508 mm/min (20 in/min)

Pionowa przestrzeń testowa:

1430 mm (56,3 cala)

Dokładność odczytu:

±0,5% do 1/200 pojemności ogniwa obciążnikowego