Zarząd

Jacek Borkowski

Prezes Zarządu

Tomasz Ptaszyński

Członek Zarządu

Anna Krawczyńska-Nowak

Członek Zarządu ds. Finansowych

Aneta Ziółkowska

Dyrektor Personalny
Prokurent