Zarząd

Jacek Laskowski

Prezes Zarządu

Tomasz Ptaszyński

Członek Zarządu

Aneta Ziółkowska

Dyrektor Personalny
Prokurent